Elio Nina Espinoza

24. Mai bis 26. Juni 1992

Einzelausstellung von E. N. Espinoza (BO)